Page 18 - Leaf Demon OP Manual MultiLanguage
P. 18

VEILIGHEID WAARSCHUWINGEN
Lees alle waarschuwingen met aandacht en begrijp deze voordat u begint. Als u dit niet doet kan dit ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.

Sta nooit toe dat kinderen dit product te gebruiken. Dit is geen speelgoed, houd toezicht op kinderen om te zorgen dat ze niet
spelen met dit product.

Houd de stofzuiger en het is accessoires buiten het bereik van kinderen.

Probeer het niet te gebruiken als de cleaner of charger op enige wijze beschadigd lijkt.

Deze cleaner is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale capaciteiten, of
gebrek aan ervaring of kennis, tenzij deze supervisie of instructie hebben ontvangen over het gebruik van dit instrument van
een persoon die verantwoordelijjk is voor hun veiligheid.

De waarschuwingen, let op en instructie die in deze handleiding voor gebruik worden genoemd kunnen niet alle mogelijke
condities of situaties omvatten die zouden kunnen optreden. U dient te begrijpen dat de gebruiker altijd zeer voorzichtig en met
gezond verstand te werk moet gaan bij gebruik van de cleaner.

De cleaner niet gebruiken met natte handen of zonder schoenen.

Deze cleaner niet gebruiken bij aanwezigheid van brandbare of ontvlambare vloeistoffen.

Geen onderhoud aan de cleaner doen wanneer de unit aangesloten is of loopt op de charger.

Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. Als batterijvloeistof op de huid komt, dit meteen met water afwas-
sen. Als dit in uw ogen komst, uw ogen onmiddellijk met een milde oplossing van bicarbonaat in water spoelen, en medische
hulp inroepen.

Houd haar, los zittende kledij en alle lichaamsdelen weg van openingen en bewegende delen van deze cleaner.

GEBRUIKINFORMATIE
Probeer het niet te gebruiken als de cleaner of charger op enige wijze beschadigd lijkt.

Gebruik dit product alleen voor het bestemde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen Water Tech acces-
soires en filters.

Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Laat de cleaner nooit in water staan wanneer het “OFF” (uit) is, of wanneer het geen stroom meer heeft.

Gebruik uw cleaner niet voor zwembad openingen; de cleaner is ontworpen voor routine-onderhoud van uw zwembad of spa.

De cleaner is ontworpen voor gebruik onder water alleen in zwembaden of spas. Het is geen stofzuiger voor algemeen gebruik.

De cleaner meteen in water dompelen na aanzetten (“ON”) om schade te voorkomen aan de pakkingen op de motoras.

Als u dit niet doet zal de waterpakking een korter leven hebben en/of zal de garantie ongeldig worden.

Bewaar de cleaner op een schone droge plaats. Niet bewaren in direct zonlicht of blootgesteld aan extreme temperaturen.

Vermijd opzuiging van scherpe voorwerpen omdat deze het filter kunnen beschadigen.

Houd alle openingen op de cleaner vrij van debris dat de waterstroom kan verminderen.

Plaats de cleaner of charger niet op of bij hete oppervlakken.

                                           17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23