Page 20 - Leaf Vac OP Manual MultiLanguage
P. 20

DE LEAF VAC ZWEMBADBLASTER GEBRUIKEN

Gebruiken om de bodem te reinigen               Onderhoud

Druk op de AAN/UIT-knop op de batterijdoos om de Leaf Vac   Reinig ALTIJD de zak met vuil na elk gebruik en verwijder
beginnen te gebruiken. Met behulp van de zwembadstang tilt u voorzichtig vuil dat mogelijk vast is komen te zitten in schroe-
de Leaf Vac in het zwembad en brengt u hem naar de bodem   fomgeving van de reiniger.
van het zwembad in de “Wielen naar beneden”-stand.
                               Neem de batterijen uit de batterijdoos voordat u het apparaat
Gebruiken om het wateroppervlak te reinigen          voor lange tijd opslaat (d.w.z. aan het eind van het zwembad-
                               seizoen).
Duw de stangadapter neer-
waarts tot hij op zijn plaats klikt.              BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Zet de cleaner op “AAN.”
                               1. Extreme zorg dient te worden genomen om
De Leaf Vac mag nu gebruikt                  te voorkomen dat vingers, tenen, haar of enig
worden in de “Wielen op-                   andere lichaamsdeel in contact komt met de
waarts”-stand om blaren en                  waaier terwijl het apparaat in werking is.
andere drijvend vuil van het
wateroppervlak te verwijderen.                2. Het is niet aanbevolen dat dit apparaat bedi-
                               end wordt door kinderen en/of personen met
Vrije hoogte bijstellen                    een verminderde fysieke of mentale capaciteit,
                               tenzij onder nauwkeurige supervisie van een
De Leaf Vac is verpakt met                  bevoegde volwassene.
de vrije hoogte in de “LAAG”-
stand.                            3. Controleer altijd de dop van de batterijdoos
                               om zeker te zijn dat deze goed afgesloten is
Indien nodig kan de hoogte                  vóór elk gebruik. Als er water in de batterijdoos
van de Leaf Vac tot 0,6 cm                  komt, kan dit het apparaat beschadigen maar
opgetild worden door het vol-                 het vormt geen gevaar voor de gezondheid.
gende te doen:
                                                                      Filterzak
1. Gebruik een kleine schroev-                                                       LVAC022AP
endraaier of een punttang om
de “E”-clip van de top van de
schacht van de wieldraaipen te
verwijderen.

2. Verwijder de schacht van de                Mastverloopstuk Montage      Filter Ring
wieldraaipen. Verlies de “E”-                 LVAC061              LVAC056
clip en de afstandhouder niet.                                Leaf Vac Lichaam
(Zie foto)                                          LVAC100

3. Plaats de afstandhouder op
de schacht van de draaipen en
breng de schacht terug in de
behuizing van de onderkant.

4. Breng de “E”-clip opnieuw
aan boven op de schacht..

Herhaal deze procedures op
de 2 overblijvende wieldraa-
ipennen.

                                 Batterij Chamber Assembly Wielmontage
                                 LVAC015          LVAC050

                               19
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24